.
 

!
English

                                     

""

24.07.2017  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
03.08.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

24.07.2017  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
03.08.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

24.07.2017  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
03.08.17
:   .-.   


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

01.03.2017  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
11.03.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

01.03.2017  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
11.03.17
:   ,    


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

01.03.2017  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
11.03.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

23.01.2017  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
02.02.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

23.01.2017  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
02.02.17
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

23.01.2017  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
02.02.17
:   ,    


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

24.11.2016  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
04.12.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

24.11.2016  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
04.12.16
:   ,    


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

24.11.2016  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
04.12.16
:   ,    


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

13.10.2016  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
02.11.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

13.10.2016  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
02.11.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

13.10.2016  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
02.11.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

27.07.2016  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
06.08.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

27.07.2016  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
06.08.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

27.07.2016  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
06.08.16
:   ,    


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

12.05.2016  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
11.06.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

12.05.2016  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
11.06.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

12.05.2016  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
11.06.16
:   .-.   


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

22.03.2016  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
21.04.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

22.03.2016  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
21.04.16
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

22.03.2016  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
21.04.16
:   ,   .-. 


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

02.12.2015  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
07.12.15
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

02.12.2015  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
07.12.15
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

02.12.2015  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
07.12.15
:   ,   .-. 


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

29.10.2015  
, , /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru
08.11.15
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

, : http://www.hozmed.ru/catalog/k-1359540-individualnyye_rentgenozashchitnyye_sredstva_dlya_personala_i_patsiyentov;
: www.hozmed.ru,., :8(495)971-70-64,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , , .
:
1. 4300
2. 0,25 Pb (2 ) 4900 .
3. Pb=0,35() 1750 /2100.
4. -0,35 ,-05 2800/3200 .
5. -0,35-0,25 8100 .
6. N1, 7 Pb=0,5 () 3700 .
7. -0,5 7400 .
8. () -0,35 5400 .
9. /. . ,Pb=0,25,035 (), 5650 ,7950 .
10. -0,25, 0,35, 0,5 6500/ 7650/9150.
11. -0,35-0,25 10650 .
12. -0,5-0,25 12350 .
13. Pb=0,25 () 5650.
14. Pb=0,35 () 7950 .
15. -0,35 6500 .
16. Pb=0,35 () 4400
17. Pb=0,25/0,35 (), 5250/6500 .
18. Pb=0,35 () 6700 .
19. Pb=0,35 () 5250 .
20. -0,35-0,25/ -0,5-0,25 18600/19600 .
21. Pb=0,35 () 4500 .
22. Pb=0,35/0,5 () 5150/6200 .
23. -0,35/0,5 7500/9000 .
24. Pb=0,35 () 3650 .
25. Pb=0,35/ Pb=0,5 () 2250/2400 .
26. -0,35 , -0,5 3300 /3700 .
27. Pb=0,25 2600 .
28. -0,35 3500 .

29.10.2015  
,, , ,, , ,.8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,7600943@rambler.ru
08.11.15
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

: http://www.hozmed.ru/catalog/k-1617321-obluchateli_bakteritsidnyye_lampy_bakteritsidnyye ;
: www.hozmed.ru,., .: 8(495) 971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru, . , .
:
1. OsramPuritec HNS 15W :600 .
2. OsramPuritec HNS 30W :650 .
3. Philips TUV 15W :750 .
4. PhilipsTUV 30W :800 .
5. Philips TUV 8W :700 .
:
1. (1 TUV-15W) :4000.
2. -35 "" :2500 .
3. -75 "" :1500 .
4. -150 "":1500 .
5. - -05-"-" :6000 .
6. 115-01 :2700 .
7. -130-01 :2850/3200 .
8. 215-01 :3700 .
9. 230-01 :3850 .
10. 230-02 :4200 .
11. 300 () "" :2500 .
12. 300 (4 TUV-30W) :3800.
13. 450 (3 TUV-30W) :3700.
14. 450 (6 TUV-30W) :4500 .
15. - , -04-"-" :8500 .
16. -15 () :5500 .
17. -30 () :6500 .
18. -230 () :5600 .
19. -28-01 ""() :5000 .
20. -215-01 ""() :5500 .
21. -115 () :4000 .
22. -215 () :4200 .
23. - -06-- :7500 .
24. - - --"-1"- :6200 .
25. - - -"-1" :4700 .
26. - -2 :9500 .
27. - -3 :10000 .
28. - -4 :11000 .
29. - -5 :12000 .
30. - -6 :14500 .
31. - -7 :13500 .
32. - -8 :15000 .
33. - -20 (2 TUV-16W) :33000

29.10.2015  
, , ,.8(495)971-70-98, 8(929)637-89-14,,7600943@rambler.ru
08.11.15
:      


 , ,  /, /,,,, , /.,(495)971-70-98,89296378914,7600943@rambler.ru

:http://www.hozmed.ru/catalog/k-1357837-slivy_bolnichnyye_unitaz_s_pedalnym_puskom_pedalny_pusk_vody_dlya_unitaza
:www.hozmed.ru,.,
.: 8(495)971-70-98,8-929-637-89-14,
.:7600943@rambler.ru,"" :
1) :2800
2) 7500 .
3) 0- 12800 .
4) 1- ( ) 22200 .
5) 2- ( ) 22650 .
6) -2,, -, 32000 .
7) -2 , , , 35000 .
8) -3 AISI-430 ( ) 48000 .
9) -3 AISI-304 ( ) 55000 .
!!!! : http://www.hozmed.ru

  >>


 
 
Developed by Net-prom.ru

       

   
(c) . 2001
.
.

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

   !

      WebMoney     .