Главная страница Медпром.ру
 
Сделай заказ
получи СКИДКУ!
English

 Изделия   Компании   Прайсы   Спрос   Мероприятия   Пресса   Объявления   Обзоры   Книги   Госторги   Поиск на сайтах    Исследования 

renpp


Зарегистрирован: 03.02.2014 20:44
Регистрационное имя: renpp
Пол:: Мужской
E-Mail: [Отправить сообщение]
Регион: Абхазия
Группа: Практикующий врач  
Профессия: rengenovrach
Специализация: Андрология  
Доступ: Ограниченный
Входит в "Каталог специалистов": Да

О пользователе

Социальные сети в восторге от таланта - Артисты, солисты России

Все информация на нашем сайте

мулоќотњояшро бо олиму фозилон ва мардуми шањрњои дидагиаш дар шакли китоб бо номи «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-улмамолик» («Воќеањои роњњо ва масофањои бийни кишварњо») таълиф намуда, онро ба амир Абдулањад мебахшад. Номи дигари ин китобро «Огањињои ѓариб аз аљоиботи сафар» мегузорад. Возењ дар ин китоб нафаќат сафари њаљ ва шањрњои муќаддаси Маккаву Мадинаро тасвир мекунад, балки аз бисёр воќеа ва шароити мамлакатњои тараќќикардаи Аврупою Осиё барои њамдиёронаш хабарњои тозаву навин ва иборатбахш наќл мекунад ва ба ин восита вай мисли Ањмади Дониш дидаи биниши ањолии дар ѓафлату љањолати асримиёнагї мондаро ба љањони фаррох мекушояд. Ѓайр аз ин яке аз асарњо ў «Тўњфаи амонї»- ном дошта, бевосита ба илми тиб бахшида шудааст.

 Объявления пользователя:


Все частные объявления...
 
 
Developed by Net-prom.ru

  Поиск организаций  Все изделия  Заказ изделий 

   
(c) Медпром.ру 2001
А.Яблуновский
А.Акопянц

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

Поставьте нашу кнопку на свой сайт!
Обмен ссылками

     Мы принимаем WebMoney    Я принимаю Яндекс.Деньги