Главная страница Медпром.ру
 
Сделай заказ
получи СКИДКУ!
English

 Изделия   Компании   Прайсы   Спрос   Мероприятия   Пресса   Объявления   Обзоры   Книги   Госторги   Поиск на сайтах    Исследования 

dipghi


Зарегистрирован: 23.02.2014 15:36
Регистрационное имя: dipghi
Пол:: Мужской
E-Mail: [Отправить сообщение]
Регион: Беларусь
Группа: Практикующий врач  
Специализация: Диетология  
Доступ: Ограниченный
Входит в "Каталог специалистов": Да

О пользователе

Њамчунин тавсия дода мешавад, ки кор бо ќарз ба як тартиби муайян дароварда шавад. Ба ташкилоти ќарзи зарур аст, ки мњлати кор бо дархостњо, омзиши њуљљатњо, огоњкунии муштариён дар бораи рад гардидани додани ќарз ва ѓайраро даќиќ муайян кунад. Иљрои мњлатро бояд маќоме, ки назорати дохилиро дар ташкилоти ќарз амали менамояд аз ри дафтари њисобгирии дархостњои гирифташуда ва дигар њуљљатњои дохилии ташкилоти ќарз назорат намояд.

Знак Copyright © не требует какой-либо регистрации. У вас есть право на его использование сразу после создания что-либо, на что можно распространить авторское право: это может быть собственный сайт, книга, статья, фотография, компьютерная программа или другое.

Масалан, муќаррар намудани мњлатњои зерин мувофиќи маќсад аст:
- барасии аризањо барои гирифтани ќарз бояд дар давоми як-се рз аз лањзаи ворид гардидани онњо амали карда шавад;

- тањлили њуљљатњо ва баровардани ќарор- чун ќоида, дар муддати ду њафта аз лањзаи пешнињод (њангоми зарурат имкон дорад то ду моњ аз љониби сатњи ваколатдор дароз карда шавад ва ин бояд бо њуљљат тасдиќ гардад);
- огоњи дар хусуси рад гардидани додани ќарз дар давоми се рз аз лањзаи ќабули ќарор амали карда шавад;

- робита бо ќарзгир, чун ќоида бояд на камтар аз як маротиба дар як њафта анљом дода шавад ба назди мизољ рафта, гуфтушунид кардан- ба ќадри зарурат вале бењтараш на камтар аз як маротиба дар як моњ ва ѓайра.

Бастани шартномаи ќарзи баъди тасмим гирифтани ташкилоти ќарз оиди додани ќарз зарур аст, ки вай бо ќарзгир шартномаи ќарз бандад. Доштани шакли намунавии шартномаи ќарзии њар ташкилоти ќарз мувофиќи маќсад аст. Вале дар њар як њолати мушаххас ташкилоти ќарз метавонад шартњои иловаги ворид намояд, ки мумкин аст онњо дар шакли намунави набошанд. Њангоми бастани шартномаи бояд њамаи шартњое, ки мувофиќи онњо ќарз дода мешавад ва баргардонида хоњад шуд, зикр гардад, то ки дар оянда дар масъалаи баргардонидани он мушкилот пеш наояд. Дар шартномаи ќарзи маблаѓ, мњлат, шакли додани ќарз, шартњое ки мувофиќи онњо ин ќарз дода мешавад, таъмин, тартиб ва манбањои пўшонидани ќарз нишон дода мешавад.
Источник статьи

 Объявления пользователя:


Все частные объявления...
 
 
Developed by Net-prom.ru

  Поиск организаций  Все изделия  Заказ изделий 

   
(c) Медпром.ру 2001
А.Яблуновский
А.Акопянц

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

Поставьте нашу кнопку на свой сайт!
Обмен ссылками

     Мы принимаем WebMoney    Я принимаю Яндекс.Деньги