Главная страница Медпром.ру
 
Сделай заказ
получи СКИДКУ!
English

 Изделия   Компании   Прайсы   Спрос   Мероприятия   Пресса   Объявления   Обзоры   Книги   Госторги   Поиск на сайтах    Исследования 

Zoya Moreti (Bolnica)


Зарегистрирован: 07.01.2014 12:02
Регистрационное имя: zmoreti
Пол:: Женский
E-Mail: [Отправить сообщение]
Регион: Беларусь
Группа: Практикующий врач  
Место работы: Bolnica
Профессия: Doctor
Доступ: Ограниченный
Входит в "Каталог специалистов": Да

О пользователе

Свадебная церемония

Мувофии маълумото нишондихандаои макроитисодии 9 моњи соли равон аноатбахш арзёб шаванд ам, барои алли масъалаои аёти итимоии мардум дар шароити кунун басанда нестанд. Бинобар ин зарур аст, ки роњбарони корхонаву ташкилотњо новобаста аз шакли моликият, љињати баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, аз љумла бо роњи ташкили љойњои нави корї, афзун намудани њаљми истењсоли мањсулоти ба раќобат тобовар, баланд бардоштани музди мењнат, пардохти сариваќтии он, барњам додани ќарздорї аз њиссагузаронињо ба буљет, хазинаи њифзи иљтимоии ањолї, музди мењнат, пардохти пурраи маблаѓи истифодаи нерўи барќу гази табиї чораљўї намоянд.
Дар нўњ моњи соли равон дар умур ба маблаи 3,8 млрд. сомон масулоти саноат истесол гардид, ки он нисбати амин давраи соли гузашта 107,7 фоизро ташкил медиад.
Дар миќёси корхонањои ноњияи Рўдакї суръати афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатї таќрибан 2,5 баробарро ташкил дода бошад њам, вале якчанд корхонањои калон, аз љумла ЉСШК «Њосилот» (49,4%), ЉММ «Лион-М» (29,4%), ЉММ «Таъмиргар» (49,9%) суръати афзоишро нисбат ба њамин давраи соли 2006 таъмин накарданд.
Дар њамин давра новобаста аз имкониятњои истењсолї, дар миќёси ноњия истењсоли равѓани пахта ва обу нўшокињо нисбат ба њамин давраи соли гузашта кам шуд. Истифодабарии иќтидорњои истењсолї дар корхонањои ин соња, љавобгўи талабот нест ва ин камбудї бояд ислоњ карда шавад.
Дигар масъалае, ки имрўз њамаро ба ташвиш оварда, дар назорати укумати умурии Тоикистон ќарор дорад, масъалаи фаъолияти соњањои иљтимоию иќтисодии кишвар дар мавсими тирамоњу зимистони солњои 2007-2008 мебошад. Оид ба ин масъала ќарори дахлдори укумати умурии Тоикистон ќабул гардида, иљрои он аз тарафи шахсони масъул бояд таъмин карда шавад. Ин пеш аз њама ба масъалаи таъмини ањолї бо ангишт ва гази моеъ дахл дорад.
амъияти матлуботи ноњия барои таъмин намудани ташкилотњои буљавии ноњия, иштирокчиёни БВ ва ањолии ноњия бо корхонаи ДММ «Санѓалт» барои харидани 4000 тонна ангишт шартнома баста, то имрўз кашондани ангишт давом дорад.

 Объявления пользователя:


Все частные объявления...
 
 
Developed by Net-prom.ru

  Поиск организаций  Все изделия  Заказ изделий 

   
(c) Медпром.ру 2001
А.Яблуновский
А.Акопянц

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

Поставьте нашу кнопку на свой сайт!
Обмен ссылками

     Мы принимаем WebMoney    Я принимаю Яндекс.Деньги