Главная страница Медпром.ру
 
Сделай заказ
получи СКИДКУ!
English

 Изделия   Компании   Прайсы   Спрос   Мероприятия   Пресса   Объявления   Обзоры   Книги   Госторги   Поиск на сайтах    Исследования 

sergey bondarchuk


Зарегистрирован: 21.01.2014 10:34
Регистрационное имя: sergeybona
Пол:: Мужской
E-Mail: [Отправить сообщение]
Регион: Беларусь
Группа: Ответственный за закупки в ЛПУ  
Доступ: Ограниченный
Входит в "Каталог специалистов": Да

О пользователе

Наволочки - Интернет магазин постельного белья Казанова
Хамин тавр, маданият забони таърих аст ва таърих хотираи халќ аст. Халќхоро ба бомаданияту бемаданият људо намудан мумкин нест. хамчунин маданиятро мутеи сиёсат ва идеология намуда, ба он аз маќоми синфибахо додан хато аст. Маданияти хар як халќ рушду таназзул мекунад, бори дигар эхё мешавад, аз насл ба насл мегузарад, бо маданияти халќхои дигар бархўрда бузургива заифии худро нишон медихад. Дар адабиёти ба мо дастрас маданиятро боз ба этникї, миллї, љахониxудо карда нишон медиханд, ки хар яки он ба худ хос маънихоро инъикос мекунанд.
Маданияти этникї–хусусияти мадании халќхоро дар худуди махалли вуљуддошта нишон медихад. Хусусияти маданияти этникимахсусан дар он зохир мегардад, ки чихел одамон кор мекунанд, кадом олотхоро истифода мебаранд, чихел хонахо месозанд, чихел либос ё хўрокро интихоб мекунанд.
Маданияти миллибар хилофи маданияти этникихусусияти мадании як миллатро муайян менамояд ва нишондихандаи мухими он забон аст. Ба ѓайр аз ин хусусиятхои миллидар хўрок, либос, расму оин ва идхо таљассум меёбанд. Маданияти миллихусусияти муттахидкунанда дорад, зеро ки онхо дар мухити гуногуни маданизиндагикарда, робитаи бовосита ва бевоситаи хешу таборидоранд. Дар љараёни маданияти хаттимаданияти миллисурат мегирад. Фарќи маданияти миллиаз этникичунинанд: дар маданияти миллисохти хољагидорї, иљтимоию синфиилова мешавад; омили иќтисодимаќоми калон мебозад; унсурхои ахлоќию хуќуќибартарипайдо карда, маданияти дунявипайдо мешавад.
Маданияти љахонихусусияти умумидорад ва дар заминаи маданияти этникию миллибунёд меёбад. Намунахои барљастаи маданияти љахонидар сохаи архитектура, адабиёт, санъат, илм-дорои маънавиёти бузург мебошанд, ки мардумони дунё аз он бахра мегиранд, ки оид ба онхо дар мавзўъхои оянда сухан меравад.

Саволхо барои такрор ва мустахкамкунї

1. Решахои маданият аз кадом давра зохир мегарданд?
А) аз давраи љамъияти ибтидої
Б) аз замони ѓуломдорї
В) дар замони муосир
2. Омўзиши илмии мафхуми маданият кай шурўъ мешавад?
А) дар асри ХVIII
Б) дар замони антиќа
В) дар замонхои миёна
3. Дар омўзиши мафхуми маданият чи хел равияхои фалсафивуљуд дорад?
А) равияи натуралистива идеалистї
Б) равияи марксистї
В) ягон равия вуљуд надорад
4. Маънои луѓавии калимаи «маданият»-ро нишон дихед?
А) аз забони арабї-шахрдор, сокини шахр

 Объявления пользователя:


Все частные объявления...
 
 
Developed by Net-prom.ru

  Поиск организаций  Все изделия  Заказ изделий 

   
(c) Медпром.ру 2001
А.Яблуновский
А.Акопянц

support@medprom.ru
  +79508406000

 
 

Поставьте нашу кнопку на свой сайт!
Обмен ссылками

     Мы принимаем WebMoney    Я принимаю Яндекс.Деньги